www.podgorci.info
Gi povikuvam site na koi im znaci nesto "PODGORCI"da ucestvuvaat so svoi komentari i temi...www.podgorci.info
Posetete ja www.podgorci.info

  "Dan majke 8 mart"

  Share

  FazliMuharem

  Male : 240
  : Australia-Melbourne
  Poeni: 1015
  Registration date: 2009-06-24

  "Dan majke 8 mart"

   by FazliMuharem on 04 A 2009, 5:40 am

  DAN MAJKE

  PITANJE:
  Svake godine 8.marta proslavljamo praznik,koji nosi naziv Dan majke. Da li je to dozvoljeno ili ne? Da li smijemo učestvovati na toj proslavi i dijeliti poklone?
  ODGOVOR:
  Svi blagdani,koji ne ulaze u okvir šerijatskih blagdana jesu novonastali,nepoznati u vremenu selefa (prve generacije muslimana) i spadaju u novotarije.Možda njihovi korijeni dosežu do nemuslimana,te uz svojstvo novotarije nose i notu nalikovanja Allahovim,subhanehu ve teala,neprijateljima.
  Šerijatski blagdani su poznati među muslimanima,a to su Kurbanbajram,Ramazanski bajram i sedmični blagdan petakdžuma.Svi drugi blagdani,osim ova tri u islamu se ne priznaju. Ti novonastali praznici se odbacuju i šerijatski su neispravni.
  Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,kaže:
  Ko u ovu našu stvar (vjeru) uvede ono što nije od nje, to mu se odbija,
  tj.vraća se onome ko je to uveo i kod Allaha,dželle šanuhu,nije primljeno.
  U drugoj predaji stoji:
  Ko uradi djelo,koje nismo naredili,to mu se odbija.
  Treba se ograničiti na ono što je propisao Allah,subhanehu ve teala,u ovoj cijenjenoj vjeri,kojom je On, subhanehu ve teala,zadovoljan i koju je učinio zadovoljstvom za vjernike.Njoj se ne smije ništa dodavati, niti oduzimati.Musliman ne smije biti povodljiv za svim i svačim.Svoju ličnost mora izgrađivati shodno normama Allahovog,subhanehu ve teala,Šerijata,kako bi bio uzor,a ne onaj koji se na druge ugleda.Šerijat je zahvaljujući Allahu,dželle šanuhu,potpun u svim segmentima.Allah, subhanehu ve teala, kaže:Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.
  Što se tiče spomenutog praznika, majka je mnogo dostojnija od toga da se u njenu čast praznikuje jedan dan u godini.Majka ima pravo kod svoje djece da je paze,vode brigu o njoj,da joj budu poslušni svaki dan,ne čineći grijeh prema Allahu,dželle šanhu,u svakom vremenu i na svakom mjestu.

  ŠEJH IBN USEJMIN
  (Fetve učenjaka dvaju harema33 str.)

   30 A 2015, 4:28 am